Tipus 02 - Facturació i mesura

Subtipus 006: contractes ATR que no es facturen

Què vol dir? La distribuïdora no ens està enviant les lectures del teu punt de subministrament. Sense aquesta informació no et podem facturar, per tant, és possible que la teva propera factura vengui amb una mica de retard.

Què puc fer? Com a comercializadora, nosaltres ens encarregam de reclamar la facturació pendent a la distribuïdora pel que, en principi, no serà necessari que facis res.

Has de saber que el termini de resolució d’aquesta reclamació es pot allargar diversos mesos. Per tal d’agilitzar-ho, pots enviar-nos les lectures del teu comptador tal i com s’explica a l’apartat “Subtipus 009: disconformitat amb la lectura facturada”.

Subtipus 008: disconformitat amb conceptes facturats

Què vol dir? La distribuïdora ens ha facturat algun concepte que t’hem de repercutir i que consideram erroni.

Què puc fer? Nosaltres com a comercialitzadora, reclamarem a la distribuïdora la correcció d’aquest concepte, o l’explicació per la qual t’hem de repercutir l’import facturat.

Subtipus 009: disconformitat amb la lectura facturada

Què vol dir? La distribuïdora de la teva zona ens està facturant amb lectures estimades, o ens està enviant lectures o consums incongruents que ens dificulten la facturació del teu subministrament.

Què pots fer? Per tal d'accelerar la resolució de la reclamació que tenim en marxa, t'estaríem molt agraïts si ens poguessis enviar unes fotografies del teu comptador a contratacion@uenergia.es, on es vegi el número de sèrie i les lectures a la pantalla.

Si la teva tarifa d'accés és una 2.0TD, amb 3 períodes d'energia i tens menys de 15kW de potència contractada: per poder obtenir les lectures hauràs de prémer el botó del panell frontal del teu comptador i cercar els codis que veuràs a continuació. La xifra que apareix al costat del codi correspon al teu consum en kWh:

  • 1.18.1 - Lectura del P1 (kWh)
  • 1.18.2 - Lectura del P2 (kWh)
  • 1.18.3 - Lectura del P3 (kWh)
  • 1.18.0 - Lectura elèctrica global (kWh)

Si la teva tarifa d'accés és una 3.0TD i tens més de 15kW de potència contractada, tindràs 6 períodes d'energia, potència i reactiva. Per poder obtenir les lectures hauràs de prémer el botó del panell frontal del teu comptador i cercar els codis que veuràs a continuació. La xifra que apareix al costat del codi correspon a la lectura:

  • Energia: 1.18.0 - 1.18.1 - 1.18.2 - 1.18.3 - 1.18.4 - 1.18.5 - 1.18.6
  • Reactiva: 1.58.0 - 1.58.1 - 1.58.2 - 1.58.3 - 1.58.4 - 1.58.5 - 1.58.6
  • Maxímetre: 1.16.0 - 1.16.1 - 1.16.2 - 1.16.3 - 1.16.4 - 1.16.5 - 1.16.6

Subtipus 036: petició de refacturació aportant lectura

Què vol dir? Hem rebut les lectures que ens has facilitat i hem tramitat una nova reclamació demanant que ens refacturin amb les teves lectures.

Què puc fer? Poca cosa. Ara només cal esperar que la distribuïdora revisi el que li hem enviat i emetin la refacturació corresponent.

Subtipus 055: disconformitat sobre import facturat autoconsum

Què vol dir? Hem detectat qualque error amb la facturació del teu autoconsum i estam reclamant que ho revisin.

Què fer? Com que la facturació dels autoconsums implica una sèrie de càlculs que realitza la distribuïdora en base a les dades recollides d’energia entrant i sortint, només queda esperar a que resolgui la incidència.

Subtipus 067: verificació del comptador

Què vol dir? Hem demanat, segurament a petició teva, que es dugui a terme una verificació del teu comptador per confirmar que aquest funciona correctament i que els consums que t’hem facturat són correctes. Com ja t’hem informat, la distribuïdora cobrarà un cost per la verificació del comptador, si es confirma que el comptador presenta qualque problema, aquest cost no se’t traslladarà.

Què puc fer? Un tècnic de la distribuïdora es desplaçarà al teu comptador per revisar-ho. Si hi ha qualque impediment perquè el tècnic accedeixi lliurement al comptador (es troba dins el teu domicili, està tancat amb una clau no reglamentària, etc.), hauràs de procurar estar localitzable al telèfon que ens hagis facilitat. Si necessites confirmar el teu telèfon, contacta amb nosaltres.

Tipus 07 - Atenció reglamentaria

Subtipus 032: retard reenganxament després del tall

Què vol dir? Recentment hem sol·licitat la reconnexió del teu subministrament degut a un tall previ per impagament. La distribuïdora no ha reconnectat dins el termini reglamentari de 24 hores una vegada rebuda la sol·licitud de reconnexió.

Què puc fer? Paral·lelament a la nostra reclamació, pots contactar amb la distribuïdora de la teva zona per reclamar que et tornin a connectar. Pots fer servir el telèfon que et facilitam a l’apartat “Contacte avaries” de la factura. Informa als operadors que la teva comercialitzadora sí ha demanat la reconnexió i que ja s’hauria d’haver executat. Recorda apuntar el codi d’incidència que et donin, pot ser útil per continuar reclamant.