Què és?

És un servei innovador que actua com una guardiola digital per a emmagatzemar el saldo en euros dels excedents de la teva instal·lació solar que per normativa no et podem compensar. Aquest saldo es pot utilitzar per a compensar les factures d'altres mesos on la teva instal·lació fotovoltaica produeixi menys energia o pots compartir-la amb factures d'un altre subministrament. A més, el saldo de la bateria virtual no té caducitat.

Com funciona?

En el moment en el qual et dones d'alta es genera una bateria virtual amb saldo a 0€. Posteriorment, amb cada facturació, es valoren econòmicament els excedents de la teva instal·lació fotovoltaica. Si aquests superen el màxim a compensar, el saldo sobrant càrrega la bateria virtual.

De la mateixa manera, si existís saldo en la bateria es descarregués per a abaratir la factura sempre que fos possible.

La bateria virtual es pot compartir amb un altre subministrament. D'aquesta manera, tindrem un subministrament amb autoconsum que pot produir excedents que carreguin la bateria virtual i podrem tenir un altre subministrament el pagador del qual sigui el mateix. Tots dos subministraments podran beneficiar-se de la bateria virtual.

La bateria virtual es descarregarà indistintament amb el subministrament que té la instal·lació fotovoltaica i el subministrament associat (si existís). Es descarregarà amb la primera factura emesa.

Autoconsum i compensació per excedent

Quin cost té?

Aquest servei, a diferència d'altres companyies, s'ofereix de manera gratuïta.

Preguntes freqüents

Et cridam nosaltres gratis?