A U energia comercialitzam energia elèctrica amb un compromís clar amb els nostres clients: extreure el major rendiment als nostres recursos, amb la menor despesa d'energia possible.

Com ho aconseguim:

  • Seguiment de factures: per poder tenir l'històric de consums i la seva comparativa constant entre els diferents períodes.
  • Facturació online: una forma més àgil i ràpida de conèixer cada factura, sent més respectuosos amb el medi ambient gràcies a una reducció del consum de paper.
  • Assessorament sobre la potència contractada: ajudam a adequar la despesa mínima a les necessitats reals de cada habitatge.
  • Disminució de consum: fent un ús assenyat i intel·ligent de la xarxa, aconseguim un estalvi d'energia important.
  • Atenció personalitzada, tant de forma presencial a les nostres oficines, com virtualment a través de la nostra pàgina web.

U energia té com a objectiu informar als consumidors i facilitar-los consells sobre estalvi energètic, mitjançant la incorporació d'informació a les factures i a través d'eines web. D'aquesta forma es pretén involucrar directament el consumidor, capacitant-lo per prendre mesures directes d'estalvi energètic.

A U energia assessoram als nostres clients en tots aquells aspectes que contribueixin a la reducció del seu consum d'energia.


Les nostres tarifes fixes

Potència €/kW dia Energia €/kWh
P1 P2 P1 P2 P3
Plat del dia Sense impostos 0,079625 0,013761 0,298494 0,298494 0,298494
Amb impostos* 0,084024 0,014521 0,314986 0,314986 0,314986
A la carta Sense impostos 0,079625 0,013761 0,396662 0,339958 0,249943
Amb impostos* 0,084024 0,014521 0,418578 0,358741 0,263752

* S'han aplicat els impostos vigents segons normativa a 01/01/2023

Mesures excepcionals preus electricitat - Factura mensual

La nostra tarifa variable*

Es tracta d'una tarifa amb preu variable cada mes, és a dir, l'energia i la potència contractades són a preu de cost, dependrà del preu del mercat de l'energia. A l'import de cada mes se li afegeixen únicament 5 euros + IVA (5,25 euros en total) en concepte dels serveis prestats per U energia.

Degustació Sense impostos Energia i potència a preu de cost + 5€ serveis prestats per U energia
Amb impostos** Energia i potència a preu de cost + 5,25€ (5€ serveis prestats per U energia + 0,25€ IVA)

* menys de 15 kW de potència contractada
** S'han aplicat els impostos vigents segons normativa a 01/01/2023

Per a més informació consulta les nostres dades de contacte