A U energia comercialitzam energia elèctrica amb un compromís clar amb els nostres clients: extreure el major rendiment als nostres recursos, amb la menor despesa d'energia possible.

Com ho aconseguim:

  • Seguiment de factures: per poder tenir l'històric de consums i la seva comparativa constant entre els diferents períodes.
  • Facturació online: una forma més àgil i ràpida de conèixer cada factura, sent més respectuosos amb el medi ambient gràcies a una reducció del consum de paper.
  • Assessorament sobre la potència contractada: ajudam a adequar la despesa mínima a les necessitats reals de cada habitatge.
  • Disminució de consum: fent un ús assenyat i intel·ligent de la xarxa, aconseguim un estalvi d'energia important.
  • Atenció personalitzada, tant de forma presencial a les nostres oficines, com virtualment a través de la nostra pàgina web.

U energia té com a objectiu informar als consumidors i facilitar-los consells sobre estalvi energètic, mitjançant la incorporació d'informació a les factures i a través d'eines web. D'aquesta forma es pretén involucrar directament el consumidor, capacitant-lo per prendre mesures directes d'estalvi energètic.

A U energia assessoram als nostres clients en tots aquells aspectes que contribueixin a la reducció del seu consum d'energia.


Les nostres tarifes fixes

Potència €/kW dia Energia €/kWh
P1 P2 P1 P2 P3
Plat del dia Sense impostos 0,08757 0,014108 0,183257 0,183257 0,183257
Amb impostos* 0,111377 0,017943 0,233078 0,233078 0,233078
A la carta Sense impostos 0,08757 0,014108 0,237814 0,20755 0,156633
Amb impostos* 0,111377 0,017943 0,302467 0,263975 0,199216

* S'han aplicat els impostos vigents segons normativa a 01/07/2024

Mesures excepcionals preus electricitat - Factura mensual

La nostra tarifa variable*

Es tracta d'una tarifa amb preu variable cada mes, és a dir, l'energia és a preu de cost, dependrà del preu del mercat de l'energia. A l'import de cada mes se li afegeixen únicament 7,5 euros + IVA (9,54 euros en total) en concepte dels serveis prestats per U energia.

Potència €/kW dia*** Energia €/kWh
P1 P2 P1 P2 P3
Degustació Sense impostos 0,08757 0,014108 Preu de cost + 7,5€ serveis prestats per U energia
Amb impostos** 0,111377 0,017943 Preu de cost + 9,54€ serveis prestats per U energia

* menys de 15 kW de potència contractada
** S'han aplicat els impostos vigents segons normativa a 01/07/2024
*** Els valors indicats seran vigents a partir del 01/07/2024

Per a més informació consulta les nostres dades de contacte